?!DOCTYPE html> 立体车库的几大分c?停R讑֤部g - 建湖县恒鑫电梯部件有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0039/css/style.css"> <script src="/template/YXX0039/js/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script src="/template/YXX0039/js/xdd.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="xp_xdd"> <div class="xp"> <div class="xp_l">建湖县恒鑫电梯部件有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">甉|部g</a>?a href="/supply/">立体停R讑֤部g </a>?a href="/news/">聚}酯滚轮厂?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="xp_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22575/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header_xdd"> <div class="header"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20190803111430.png" alt="建湖县恒鑫电梯部件有限公? height="95" /></div> <div class="tel"> <img src="/template/YXX0039/images/tel.png"> <span>咨询服务热线Q? <br/>139-6203-0650 </span> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nav_xdd"> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/dftmcl/">甉|梯摩擦轮</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/dtsl/">甉|l</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/jazgl/">聚}酯滚?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/dtbj/">甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/tcsbbj/">停R讑֤部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/xjdtbj/">胶甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/nldtbj/">龙甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/jazdtbj/">聚}酯电梯部?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">生现场</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">厂区外貌</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">设?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="banner_n"> <img src="/template/YXX0039/images/banner_n.jpg"> </div> <div class="ty_kj"> <div class="n_left"> <div class="n_title"> <p>新闻中心</p> </div> <div class="n_lb"> <ul> <li><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/">行业动?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="n_right1"> <div class="mbx_nav1"> <span>新闻详情</span> <div class="location"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="content"> <div class="pro_detail"> <h1 class="text-center">立体车库的几大分c?停R讑֤部g</h1> <p class="n_para text-center">来源Q?a href='http://www.psicodm.com/news/314.html'>http://www.psicodm.com/news/314.html</a>  发布旉Q?020-07-04</p> <div class="p_detail"> <p><span style="font-size:16px;"><a target="_blank" href="http://www.psicodm.com/news/314.html">立体车库的几大分c?<b><a href="http://www.psicodm.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">停R讑֤部g</a></b></a></span><br /> <span style="font-size:16px;"> 1.升降横移?<a href="http://www.psicodm.com/tcsbbj/" target="_blank">停R讑֤部g</a></span><br /> <span style="font-size:16px;"> 有效利用I间Q提高空间利用率数倍?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> q入汽R既快捷又方便Q汽车是无障的Q而且独特的横梁设计?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 采用可编E控制器控制Q自动化E度高?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 环保、节能、低噪音?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 良好的h机界面,可选操作模式,操作单?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 2.垂直循环?停R讑֤部g</span><br /> <span style="font-size:16px;"> 节约用地Q在58的区域内大型垂直循环机械停R库,可容U?4辆汽车或24辆货车?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 方便Q可~程控制器自动调车,只需按一个按钮即可完成R辆进出?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 快速:调R旉短,可以快速接车?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 灉|Q可安装在地面、地面或CQ可独立安装在徏{物上,也可与多个单元组合?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> l济性:可以节省大量的征地费用,有利于合理规划和优化设计?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 节电Q一般不需要强刉风和大面积照明Q耗电量仅为普通地下R库的35%?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 3.单的升降-停R讑֤部g</span><br /> <span style="font-size:16px;"> 在一个停车位停两辆R?适用于多型号pd)</span><br /> <span style="font-size:16px;"> 该结构简单实用,无特D地求。适合安装在工厂、别墅和住宅停R场?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 它可以随意移动,易于Ud和安装,或者根据地面条Ӟ它是独立的和多个讑֤?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 配备Ҏ的钥匙开养I防止外h启动讑֤?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 汽R杉K滑安全装|?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 4.垂直升降-停R讑֤部g</span><br /> <span style="font-size:16px;"> q是一个垂直升降R库,而不是一个؜道堆垛R?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> q是一个垂直升降R库,而不是一个؜道堆垛R?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 整机特点Q占地面U小QR辆容量大Q高层设计,一辆Rq_只占用一qxc的I间?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 可同时提供多个停车入口和出口Q等待时间短?/span><br /> <span style="font-size:16px;"> 化程度高Q停车和停R可由IR位预订和引导?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;"> 利用车库形状的空隙空间可以绿化绿色环保的车库Q车库成ؓ一个立体的l色体,有利于美化城市和环境。智能控Ӟ操作ѝ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200704/20200704170109_3352.png" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> <div class="clear"></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%81%9c%e8%bd%a6%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%83%a8%e4%bb%b6'>停R讑֤部g</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%81%9c%e8%bd%a6%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%83%a8%e4%bb%b6'>停R讑֤部g</a>,</div> <p><div>上一?<a href="315.html">甉|部g-甉|寚w轮的优点你知道吗Q?/a></div> <div>下一?<a href="313.html">聚}酯滚轮的速度要求及其散热方式</a></div> </p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul class="related_news"> <li><a rel="nofollow" href="/news/364.html">停R讑֤部g厂家Q正用链轮组件的注意事项是什么?</a><span>2021-10-18</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/361.html">停R讑֤部g厂家Q由升降横行停R讑֤的构造构成吗Q?/a><span>2021-10-07</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/355.html">停R讑֤部g厂家Q如何提高立体R库的效率Q?/a><span>2021-09-11</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/351.html">停R讑֤部gQ选择停R讑֤原则要求是什?</a><span>2021-07-09</span></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="related_list"> <h4>相关产品</h4> <ul class="related_pro"> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/143.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141756508682257513862.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141756508682257513862.jpg" alt="聚}酯包胶滚? width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/143.html">聚}酯包胶滚?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/142.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141755505402257549572.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141755505402257549572.jpg" alt="车库专用聚}酯滚? width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/142.html">车库专用聚}酯滚?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/141.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141755076652257548253.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141755076652257548253.jpg" alt="车库聚}酯滚轮厂? width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/141.html">车库聚}酯滚轮厂?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/140.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141753225102257562324.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141753225102257562324.jpg" alt="车库聚}酯滚? width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/140.html">车库聚}酯滚?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"> <div class="bottom"> <div class="bottom_nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="copyright"> Copyright©建湖县恒鑫电梯部件有限公?<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) <br /> 聚}酯滚轮哪家好Q供应订做多钱Q停车设备零部g怎么P恒鑫公司以批发h格大量现货提供停车设备部件、电梯部件厂?、专业聚氨酯滚轮、电梯部件加工等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <br /> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-05-30/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255330026'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255330026%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   备案P<a target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?2046622?/a>    </div> <div class="cityspread"><strong>热门城市推广: </strong></div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/YXX0039/images/ewm.png" alt="" width="150" height="150"></div> </div> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="22575"></script> <a href="http://www.psicodm.com/">videos呦女高清_特级xxxxx欧美孕妇_黑人上司粗大拔不出来电影_翁公的大龟廷进我身体里</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>