?!DOCTYPE html> 立体停R讑֤驱动?生?批发?供应? - 建湖县恒鑫电梯部件有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0039/css/style.css"> <script src="/template/YXX0039/js/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script src="/template/YXX0039/js/xdd.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="xp_xdd"> <div class="xp"> <div class="xp_l">建湖县恒鑫电梯部件有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">甉|部g</a>?a href="/supply/">立体停R讑֤部g </a>?a href="/news/">聚}酯滚轮厂?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="xp_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22575/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header_xdd"> <div class="header"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20190803111430.png" alt="建湖县恒鑫电梯部件有限公? height="95" /></div> <div class="tel"> <img src="/template/YXX0039/images/tel.png"> <span>咨询服务热线Q? <br/>139-6203-0650 </span> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nav_xdd"> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/dftmcl/">甉|梯摩擦轮</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/dtsl/">甉|l</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/jazgl/">聚}酯滚?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/dtbj/">甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/tcsbbj/">停R讑֤部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/xjdtbj/">胶甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/nldtbj/">龙甉|部g</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/jazdtbj/">聚}酯电梯部?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">生现场</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">厂区外貌</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">设?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="banner_n"> <img src="/template/YXX0039/images/banner_n.jpg"> </div> <div class="ty_kj"> <div class="n_left"> <div class="n_title"> <p>产品中心</p> </div> <div class="n_lb"> <ul> <li><a href="/dftmcl/">甉|梯摩擦轮</a></li> <li><a href="/dtsl/">甉|l</a></li> <li><a href="/jazgl/">聚}酯滚?/a></li> <li><a href="/dtbj/">甉|部g</a></li> <li><a href="/tcsbbj/">停R讑֤部g</a></li> <li><a href="/xjdtbj/">胶甉|部g</a></li> <li><a href="/nldtbj/">龙甉|部g</a></li> <li><a href="/jazdtbj/">聚}酯电梯部?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="n_right1"> <div class="mbx_nav1"> <span>产品详情</span> <div class="location"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tcsbbj/">停R讑֤部g</a> > <a href="/supply/8.html">立体停R讑֤驱动?/a> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="content"> <div class="pro_detail"> <div class="para"> <div class="cp_img"><img src="/uploads/cp/20150701023647.jpg" width="200" height="200"></div> <div class="cp_des"> <h1>立体停R讑֤驱动?/h1> <P>型号Q立体停车设备驱动u</P> <p>规格Q立体停车设备驱动u</p> <p>应用范围Q?/p> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="p_detail"> <p><p> <span style="font-size:16px;">驱动?</span><br /> <span style="font-size:16px;">驱动轴是装蝲机工作装|的一U,是一U可一推进装蝲机光滑度Q得所q驱动轮可按照不同的角速度转动的装|?/span><br /> <span style="font-size:16px;">驱动轴定?/span><br /> <span style="font-size:16px;">一U船用推q装|的驱动轴支承结构,该船用推q装|具有轮箱(15)Q该齿轮构成船用推q装|的?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">驱动?/span><br /> <span style="font-size:16px;">部ƈ设有竖直的驱动u容纳?15b)和轮腔(15a)Q该齿轮腔与所q驱动u容纳?15b)的下端相qƈ装有伞轮机?22)Q该伞轮机构用于将驱动?21)的动力传递给螺桨?24)Q该驱动?21)在驱动u容纳?15b)中支承于轴承(37)中以q行转动Q该轴承(37)固定保持在所q驱动u容纳?15b)内,所q驱动u支承l构的特征在?轴承固定元g(38)Q其用于所qu?37)保持在所q驱动u容纳?15b)中,从而所qu?37)不可在所q驱动u容纳?15b)中沿U向q动;以及盖元g(40)Q所q驱动u(21)I过该封盖元?40)Q该盖元g讄在u承固定元?38)的上方,q以液体密封的方式封闭所q驱动u容纳?15b)的开口上端?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">驱动轴类别介l?/span><br /> <span style="font-size:16px;">驱动?BQC)Q其位于机动车辆(A)的左、右驱动?2Q?)之间qؓ所q左、右驱动轮提供动力,所q电驱动轴包括电马达(22Q?4)和左、右转矩联u?24Q?6)。由所q马达生的转矩l所q{矩联轴器传送到与所q驱动轮相连的驱动u(10Q?2)。每个{矩联轴器包括粉d?42)和行星轮组(44)Q它们被构造得,经所q离合器的电体的电控制经所q联轴器传送的转矩。所q磁_离合器q可以打滑,使得所q驱动轮可按照不同的角速度转动?/span> </p></p> </div> <div class="clear"></div> <p class="">来源Q?a href='http://www.psicodm.com/supply/8.html'>http://www.psicodm.com/supply/8.html</a>  发布旉Q?015/6/6 0:00:00</p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%81%9c%e8%bd%a6%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%83%a8%e4%bb%b6'>停R讑֤部g</a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%81%9c%e8%bd%a6%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e8%bd%b4%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>立体停R讑֤驱动轴h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%81%9c%e8%bd%a6%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e8%bd%b4%e6%89%b9%e5%8f%91'>立体停R讑֤驱动轴批?/a>,</div> <p>上一个品:<a href="/supply/132.html">二层驱动lg</a></p> <p>下一个品:<a href="/supply/131.html">吊链装置</a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul class="related_news"> <li><a rel="nofollow" href="/news/314.html">立体车库的几大分c?停R讑֤部g</a><span>2020-07-04</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/310.html">停R讑֤部g-链轮的维护保兠Z?/a><span>2020-05-23</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/307.html">停R讑֤部g的安全用要求?</a><span>2020-04-11</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/297.html">使用立体停R讑֤的好处有哪些Q——停车设备部?/a><span>2019-12-05</span></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="related_list"> <h4>相关产品</h4> <ul class="related_pro"> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/143.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141756508682257513862.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141756508682257513862.jpg" width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/143.html">聚}酯包胶滚?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/142.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141755505402257549572.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141755505402257549572.jpg" width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/142.html">车库专用聚}酯滚?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/141.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141755076652257548253.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141755076652257548253.jpg" width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/141.html">车库聚}酯滚轮厂?/a></span> </li> <li> <div class="related_img"><a rel="nofollow" href="/supply/140.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22575/201908141753225102257562324.jpg?path=www.psicodm.com/uploads/cp/201908141753225102257562324.jpg" width="200" height="200"></a></div> <span><a rel="nofollow" href="/supply/140.html">车库聚}酯滚?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"> <div class="bottom"> <div class="bottom_nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="copyright"> Copyright©建湖县恒鑫电梯部件有限公?<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) <br /> 聚}酯滚轮哪家好Q供应订做多钱Q停车设备零部g怎么P恒鑫公司专业以批发h格大量现货提供停车设备部件、电梯部件厂?、专业聚氨酯滚轮、电梯部件加工等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <br /> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-05-30/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255330026'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255330026%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   备案P<a target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?2046622?/a>    </div> <div class="cityspread"><strong>热门城市推广: </strong></div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/YXX0039/images/ewm.png" alt="" width="150" height="150"></div> </div> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="22575"></script> <a href="http://www.psicodm.com/">videos呦女高清_特级xxxxx欧美孕妇_黑人上司粗大拔不出来电影_翁公的大龟廷进我身体里</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>